Na členské schůzi  byly scháleny na rok 2014 tyto členské poplatky:

Vstupní poplatek              7 500,- Kč  ( stávající )

Roční členský poplatek    4 000,- Kč  ( stávající )

Udržovací poplatek             700,- Kč  ( zvýšení )

V ceně udržovacího poplatku je obsaženo:

–     Členství v GC UNO

–          Členství v ČGF

–          Možnost využití recipročních slev GC UNO

–          Možnost účasti na externí UNO Tour

Vzhledem k posunutí termínu splatnosti členského příspěvku pro rok 2014 na dřívější termín, než tomu bylo v předchozích letech, je možné požádat výbor GCU o možnost uhradit tento příspěvek ve dvou platbách a to částku ve výši 700,- Kč (odpovídající nově schválenému udržovacímu poplatku) do 15. 12. 2013 a doplatek do plné výše členského příspěvku do  31.3. 2014. Tato možnost platí pro všechny skupiny členských příspěvků. Do doby uhrazení plné výše členského poplatku bude mít člen oprávnění odpovídající udržovacímu poplatku.

Žádost o rozdělení platby s uvedením důvodu je nutné zaslat na adresu (mail presidenta nebo sekretáře) nejpozději do 10. 12. 2013.“